1.              Üldtingimused

1.1.         Üldised tellimise tingimused kehtivad iluvolu.ee klientide (edaspidi Klient) ja teenuse osutaja IluVõlu Maailm OÜ (edaspidi iluvolu.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete ja kohustuste kohta.

1.2.         iluvolu.ee on Teenuse osutaja poolt IluVõlu Maailm OÜ reg. 12658762 loodud internetikeskkond,  mille vahendusel toimub toodete tellimine ja toodete vahendamine/toimetamine Kliendile.

1.3.         Üldised tellimise tingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.4.         iluvolu.ee jätab endale õiguse jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse iluvolu.ee veebilehel.

2.              Müügilepingu jõustumine

2.1.         iluvolu.ee müüd ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2.2.         iluvolu.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest IluVõlu Maailm OÜ arvelduskontole.

2.3.         iluvolu.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3.              Hinnakiri

3.1.         Kõik iluvolu.ee veebipoes olevad  hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2.         Iluvolu.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.              Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4.1.         Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on kasutanud nuppu "Lisa ostukorvi."

4.2.         Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti ostma.

4.3.         Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.

4.4.         Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele iluvolu.ee  Klientidele.

4.5.         Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Jätka ostu vormistamisega"

4.6.         Ostu vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohale toimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust.

4.7.         Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohale toimetamine.

4.8.         Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 1 kalendripäeva jooksul tasunud tellimuse eest kogusumma arvel näidatud arvelduskontole.

4.9.         Tasumata tellimused annuleeritakse, kui 1 kalendripäeva jooksul pole laekumist toimunud.

5.              Kohaletoimetamine

5.1.         Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib iluvolu.ee tellimuse ning annab selle üle kohale toimetamiseks logistikapartneritele.

5.2.         Viivitusteta kohale toimetamiseks palume olla hoolikad kohale toimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.

5.3.         iluvolu.ee ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohale toimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida iluvolu.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

5.4.         Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab tellimiskeskuse töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise teise tootega, või makstud raha tagastamise.

5.5.         Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

5.6.         Sihtkoha muutumise korral palub iluvolu.ee Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti, kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

6.              Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1.         Kliendi tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole iluvolu.ee veebipoest tellimise eripära.

6.2.         iluvolu.ee -l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 1 kalendripäeva jooksul.

6.3.         Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Kliendil taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid.

6.4.         Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest iluvolu.ee poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti teel. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@iluvolu.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse koodi.

6.5.         Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.

6.6.         Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.7.         Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.8.         Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.9.         Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui iluvolu.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6.10.      Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6.11.      Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub iluvolu.ee ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub tellija.

6.12.      Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud iluvolu.ee -st ning toote mittesihipärase kasutamise  tulemusena, on iluvolu.ee -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

7.        Müügilepingust taganemine

7.1.         Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne iluvolu.ee poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti iluvolu.ee-le kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@iluvolu.ee.  E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

7.2.         Kui taganemisavaldus jõuab peale iluvolu.ee poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe müügilepingu peatükile 6 „Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine”.

7.3.         iluvolu.ee kannab Kliendile tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

7.4.         Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.

8.          Vastutus ja vääramatu jõud

8.1.         iluvolu.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab iluvolu.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.         iluvolu.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida iluvolu.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

9.              Isikuandmete kaitse ja töötlemine

9.1.         Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

9.2.         iluvolu.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

9.3.         Iluvolu.ee kogub Kliendi isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.

9.4.         Klient annab selge ja teadliku nõusoleku iluvolu.ee ’le isikuandmete töötlemiseks.

9.5.         iluvolu.ee  kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.

9.6.         Töödeldavad isikuandmed on Kliendi tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.7.         Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendini edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.8.         Iluvolu.ee’l on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha ja e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

9.9.         Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

9.10.      Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Klient personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka iluvolu.ee ligipääs.

10.          Muud tingimused

10.1.      Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja iluvolu.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

10.2.      Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui iluvolu.ee -l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.